>LANCL1 MAQRAFPNPYADYNKSLAEGYFDAAGRLTPEFSQRLTNKIRELLQQMERGLKSADPRDGT GYTGWAGIAVLYLHLYDVFGDPAYLQLAHGYVKQSLNCLTKRSITFLCGDAGPLAVAAVL YHKMNNEKQAEDCITRLIHLNKIDPHAPNEMLYGRIGYIYALLFVNKNFGVEKIPQSHIQ QICETILTSGENLARKRNFTAKSPLMYEWYQEYYVGAAHGLAGIYYYLMQPSLQVSQGKL HSLVKPSVDYVCQLKFPSGNYPPCIGDNRDLLVHWCHGAPGVIYMLIQAYKVFREEKYLC DAYQCADVIWQYGLLKKGYGLCHGSAGNAYAFLTLYNLTQDMKYLYRACKFAEWCLEYGE HGCRTPDTPFSLFEGMAGTIYFLADLLVPTKARFPAFEL*