>KLRF1 MQDEERYMTLNVQSKKRSSAQTSQLTFKDYSVTLHWYKILLGISGTVNGILTLTLISLIL LVSQGVLLKCQKGSCSNATQYEDTGDLKVNNGTRRNISNKDLCASRSADQTVLCQSEWLK YQGKCYWFSNEMKSWSDSYVYCLERKSHLLIIHDQLEMAFIQKNLRQLNYVWIGLNFTSL KMTWTWVDGSPIDSKIFFIKGPAKENSCAAIKESKIFSETCSSVFKWICQY*