>KDELR3 MNVFRILGDLSHLLAMILLLGKIWRSKCCKGISGKSQILFALVFTTRYLDLFTNFISIYN TVMKVVFLLCAYVTVYMIYGKFRKTFDSENDTFRLEFLLVPVIGLSFLENYSFTLLEILW TFSIYLESVAILPQLFMISKTGEAETITTHYLFFLGLYRALYLANWIRRYQTENFYDQIA VVSGVVQTIFYCDFFYLYVTKGRSWDDSNADTGLRSYSSI*