>KCTD6 MDNGDWGYMMTDPVTLNVGGHLYTTSLTTLTRYPDSMLGAMFGGDFPTARDPQGNYFIDR DGPLFRYVLNFLRTSELTLPLDFKEFDLLRKEADFYQIEPLIQCLNDPKPLYPMDTFEEV VELSSTRKLSKYSNPVAVIITQLTITTKVHSLLEGISNYFTKWNKHMMDTRDCQVSFTFG PCDYHQEVSLRVHLMEYITKQGFTIRNTRVHHMSERANENTVEHNWTFCRLARKTDD*