>KCNJ2 MGSVRTNRYSIVSSEEDGMKLATMAVANGFGNGKSKVHTRQQCRSRFVKKDGHCNVQFIN VGEKGQRYLADIFTTCVDIRWRWMLVIFCLAFVLSWLFFGCVFWLIALLHGDLDASKEGK ACVSEVNSFTAAFLFSIETQTTIGYGFRCVTDECPIAVFMVVFQSIVGCIIDAFIIGAVM AKMAKPKKRNETLVFSHNAVIAMRDGKLCLMWRVGNLRKSHLVEAHVRAQLLKSRITSEG EYIPLDQIDINVGFDSGIDRIFLVSPITIVHEIDEDSPLYDLSKQDIDNADFEIVVILEG MVEATAMTTQCRSSYLANEILWGHRYEPVLFEEKHYYKVDYSRFHKTYEVPNTPLCSARD LAEKKYILSNANSFCYENEVALTSKEEDDSENGVPESTSTDTPPDIDLHNQASVPLEPRP LRRESEI*