>KCNJ16_ENST00000615244 MSYYGSSYHIINADAKYPGYPPEHIIAEKRRARRRLLHKDGSCNVYFKHIFGEWGSYVVD IFTTLVDTKWRHMFVIFSLSYILSWLIFGSVFWLIAFHHGDLLNDPDITPCVDNVHSFTG AFLFSLETQTTIGYGYRCVTEECSVAVLMVILQSILSCIINTFIIGAALAKMATARKRAQ TIRFSYFALIGMRDGKLCLMWRIGDFRPNHVVEGTVRAQLLRYTEDSEGRMTMAFKDLKL VNDQIILVTPVTIVHEIDHESPLYALDRKAVAKDNFEILVTFIYTGDSTGTSHQSRSSYV PREILWGHRFNDVLEVKRKYYKVNCLQFEGSVEVYAPFCSAKQLDWKDQQLHIEKAPPVR ESCTSDTKARRRSFSAVAIVSSCENPEETTTSATHEYRETPYQKALLTLNRISVESQM*