>KCNJ16_ENST00000589377 MSYYGSSYHIINADAKYPGYPPEHIIAEKRRARRRLLHKDGSCNVYFKHIFGEWGSYVVD IFTTLVDTKWRHMFVIFSLSYILSWLIFGSVFWLIAFHHGDLLNDPDITPCVDNVHSFTG AFLFSLETQTTIGYGYRCVTEECSVAVLMVILQSILSCIINTFIIGAALAKMATARKRAQ TIRFSYFALIGMRDGKLCLMWRIGDFRPNHVVEGTVRAQLLRYTEDSEGRMTMAFKDLKL VNDQIILVTPVTIVHEIDHESPLYALDRKAVAKDNFEILVTFIYTGDSTGTSHQSRSSYV PREILWGHRFNDVLEVKRKYYKVNCLQFEGSVEVYAPFCSAKQLDWKDQQLHIEKAPPVR ESCTSDTKARRRSFSAVAIVSSCENPEETTTSATHEYRETPYQKALLTLNRISVESQM*