>KCNIP1_ENST00000411494 MGAVMGTFSSLQTKQRRPSKDIAWWYYQYQRDKIEDELEMTMVCHRPEGLEQLEAQTNFT KRELQVLYRGFKNECPSGVVNEDTFKQIYAQFFPHGDASTYAHYLFNAFDTTQTGSVKFE DFVTALSILLRGTVHEKLRWTFNLYDINKDGYINKEEMMDIVKAIYDMMGKYTYPVLKED TPRQHVDVFFQKMDKNKDGIVTLDEFLESCQEDDNIMRSLQLFQNVM*