>KCNIP1_ENST00000328939 MGAVMGTFSSLQTKQRRPSKDKIEDELEMTMVCHRPEGLEQLEAQTNFTKRELQVLYRGF KNECPSGVVNEDTFKQIYAQFFPHGDASTYAHYLFNAFDTTQTGSVKFEDFVTALSILLR GTVHEKLRWTFNLYDINKDGYINKEEMMDIVKAIYDMMGKYTYPVLKEDTPRQHVDVFFQ KMDKNKDGIVTLDEFLESCQEDDNIMRSLQLFQNVM*