>KCNIP1 MGAVMGTFSSLQTKQRRPSKDKIEDELEMTMVCHRPEGLEQLEAQTNFTKRELQVLYRGF KNECPSGVVNEDTFKQIYAQFFPHGALPCLEGSPCVEFLPPSPALLFCLVDASTYAHYLF NAFDTTQTGSVKFEDFVTALSILLRGTVHEKLRWTFNLYDINKDGYINKEEMMDIVKAIY DMMGKYTYPVLKEDTPRQHVDVFFQKMDKNKDGIVTLDEFLESCQEDDNIMRSLQLFQNV M*