>KCNE1 MILSNTTAVTPFLTKLWQETVQQGGNMSGLARRSPRSSDGKLEALYVLMVLGFFGFFTLG IMLSYIRSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYRSCYVVENHLAIEQPNT HLPETKPSP*