>KAT7 MPRRKRNAGSSSDGTEDSDFSTDLEHTDSSESDGTSRRSARVTRSSARLSQSSQDSSPVR NLQSFGTEEPAYSTRRVTRSQQQPTPVTPKKYPLRQTRSSGSETEQVVDFSDRETKNTAD HDESPPRTPTGNAPSSESDIDISSPNVSHDESIAKDMSLKDSGSDLSHRPKRRRFHESYN FNMKCPTPGCNSLGHLTGKHERHFSISGCPLYHNLSADECKVRAQSRDKQIEERMLSHRQ DDNNRHATRHQAPTERQLRYKEKVAELRKKRNSGLSKEQKEKYMEHRQTYGNTREPLLEN LTSEYDLDLFRRAQARASEDLEKLRLQGQITEGSNMIKTIAFGRYELDTWYHSPYPEEYA RLGRLYMCEFCLKYMKSQTILRRHMAKCVWKHPPGDEIYRKGSISVFEVDGKKNKIYCQN LCLLAKLFLDHKTLYYDVEPFLFYVMTEADNTGCHLIGYFSKEKNSFLNYNVSCILTMPQ YMRQGYGKMLIDFSYLLSKVEEKVGSPERPLSDLGLISYRSYWKEVLLRYLHNFQGKEIS IKEISQETAVNPVDIVSTLQALQMLKYWKGKHLVLKRQDLIDEWIAKEAKRSNSNKTMDP SCLKWTPPKGT*