>IPMK MATEPPSPLRVEAPGPPEMRTSPAIESTPEGTPQPAGGRLRFLNGCVPLSHQVAGHMYGK DKVGILQHPDGTVLKQLQPPPRGPRELEFYNMVYAADCFDGVLLELRKYLPKYYGIWSPP TAPNDLYLKLEDVTHKFNKPCIMDVKIGQKSYDPFASSEKIQQQVSKYPLMEEIGFLVLG MRVYHVHSDSYETENQHYGRSLTKETIKDGVSRFFHNGYCLRKDAVAASIQKIEKILQWF ENQKQLNFYASSLLFVYEGSSQPTTTKLNDRTLAEKFLSKGQLSDTEVLEYNNNFHVLSS TANGKIESSVGKSLSKMYARHRKIYTKKHHSQTSLKVENLEQDNGWKSMSQEHLNGNVLS QLEKVFYHLPTGCQEIAEVEVRMIDFAHVFPSNTIDEGYVYGLKHLISVLRSILDN*