>IL36B_ENST00000327407 MNPQREAAPKSYAIRDSRQMVWVLSGNSLIAAPLSRSIKPVTLHLIACRDTEFSDKEKGN MVYLGIKGKDLCLFCAEIQGKPTLQLKEKNIMDLYVEKKAQKPFLFFHNKEGSTSVFQSV SYPGWFIATSTTSGQPIFLTKERGITNNTNFYLDSVE*