>IL33_ENST00000611532 MKPKMKYSTNKISTAKWKNTASKALCFKLGKSQQKAKEVCPMYFMKLRSGLMIKKEACYF RRETTKRPSLKTGISPITEYLASLSTYNDQSITFALEDESYEIYVEDLKKDEKKDKVLLS YYESQHPSNESGDGVDGKMLMVTLSPTKDFWLHANNKEHSVELHKCEKPLPDQAFFVLHN MHSNCVSFECKTDPGVFIGVKDNHLALIKVDSSENLCTENILFKLSET*