>IL20RB MQTFTMVLEEIWTSLFMWFFYALIPCLLTDEVAILPAPQNLSVLSTNMKHLLMWSPVIAP GETVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSSWCSLTEGPECDVTDDITATVPYNLRVRATLGSQ TSAWSILKHPFNRNSTILTRPGMEITKDGFHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAEEHV KMVRSGGIPVHLETMEPGAAYCVKAQTFVKAIGRYSAFSQTECVEVQGEAIPLVLALFAF VGFMLILVVVPLFVWKMGRLLQYSCCPVVVLPDTLKITNSPQKLISCRREEVDACATAVM SPEELLRAWIS*