>IL1RAPL2 MKPPFLLALVVCSVVSTNLKMVSKRNSVDGCIDWSVDLKTYMALAGEPVRVKCALFYSYI RTNYSTAQSTGLRLMWYKNKGDLEEPIIFSEVRMSKEEDSIWFHSAEAQDSGFYTCVLRN STYCMKVSMSLTVAENESGLCYNSRIRYLEKSEVTKRKEISCPDMDDFKKSDQEPDVVWY KECKPKMWRSIIIQKGNALLIQEVQEEDGGNYTCELKYEGKLVRRTTELKVTALLTDKPP KPLFPMENQPSVIDVQLGKPLNIPCKAFFGFSGESGPMIYWMKGEKFIEELAGHIREGEI RLLKEHLGEKEVELALIFDSVVEADLANYTCHVENRNGRKHASVLLRKKDLIYKIELAGG LGAIFLLLVLLVVIYKCYNIELMLFYRQHFGADETNDDNKEYDAYLSYTKVDQDTLDCDN PEEEQFALEVLPDVLEKHYGYKLFIPERDLIPSGTYMEDLTRYVEQSRRLIIVLTPDYIL RRGWSIFELESRLHNMLVSGEIKVILIECTELKGKVNCQEVESLKRSIKLLSLIKWKGSK SSKLNSKFWKHLVYEMPIKKKEMLPRCHVLDSAEQGLFGELQPIPSIAMTSTSATLVSSQ ADLPEFHPSDSMQIRHCCRGYKHEIPATTLPVPSLGNHHTYCNLPLTLLNGQLPLNNTLK DTQEFHRNSSLLPLSSKELSFTSDIW*