>IKZF1_ENST00000612658 MDADEGQDMSQVSGKESPPVSDTPDEGDEPMPIPEDLSTTSGGQQSSKSDRVVVTYGADD FRDFHAIIPKSFSRERPFQCNQCGASFTQKGNLLRHIKLHKPLAEGTPRSNHSAQDSAVE NLLLLSKAKLVPSEREASPSNSCQDSTDTESNNEEQRSGLIYLTNHIAPHARNGLSLKEE HRAYDLLRAASENSQDALRVVSTSGEQMKVYKCEHCRVLFLDHVMYTIHMGCHGFRDPFE CNMCGYHSQDRYEFSSHITRGEHRFHMS*