>IFIT5 MSEIRKDTLKAILLELECHFTWNLLKEDIDLFEVEDTIGQQLEFLTTKSRLALYNLLAYV KHLKGQNKDALECLEQAEEIIQQEHSDKEEVRSLVTWGNYAWVYYHMDQLEEAQKYTGKI GNVCKKLSSPSNYKLECPETDCEKGWALLKFGGKYYQKAKAAFEKALEVEPDNPEFNIGY AITVYRLDDSDREGSVKSFSLGPLRKAVTLNPDNSYIKVFLALKLQDVHAEAEGEKYIEE ILDQISSQPYVLRYAAKFYRRKNSWNKALELLKKALEVTPTSSFLHHQMGLCYRAQMIQI KKATHNRPKGKDKLKVDELISSAIFHFKAAMERDSMFAFAYTDLANMYAEGGQYSNAEDI FRKALRLENITDDHKHQIHYHYGRFQEFHRKSENTAIHHYLEALKVKDRSPLRTKLTSAL KKLSTKRLCHNALDVQSLSALGFVYKLEGEKRQAAEYYEKAQKIDPENAEFLTALCELRL SI*