>HTN1 MKFFVFALVLALMISMISADSHEKRHHGYRRKFHEKHHSHREFPFYGDYGSNYLYDN*