>HSD17B6 MWLYLAAFVGLYYLLHWYRERQVVSHLQDKYVFITGCDSGFGNLLARQLDARGLRVLAAC LTEKGAEQLRGQTSDRLETVTLDVTKMESIAAATQWVKEHVGDRGLWGLVNNAGILTPIT LCEWLNTEDSMNMLKVNLIGVIQVTLSMLPLVRRARGRIVNVSSILGRVAFFVGGYCVSK YGVEAFSDILRREIQHFGVKISIVEPGYFRTGMTNMTQSLERMKQSWKEAPKHIKETYGQ QYFDALYNIMKEGLLNCSTNLNLVTDCMEHALTSVHPRTRYSAGWDAKFFFIPLSYLPTS LADYILTRSWPKPAQAV*