>HS3ST3A1_ENST00000578576 MPRTLDGQITMEKTPSYFVTREAPARISAMSKDTKLIVVVRDPVTRAISDYTQTLSKRPD IPTFESLTFKNRTAGLIDTSWSAIQIGIYAKHLEHWLRHFPIRQMLFVSGERLISDPAGE LGRVQDFLGLKRIITDKHFYFNKTKGFPCLKKAEGSSRPHCLGKTKGRTHPEIDREVVRR LREFYRPFNLKFYQMTGHDFGWDG*