>HOXB1 MDYNRMNSFLEYPLCNRGPSAYSAHSAPTSFPPSSAQAVDSYASEGRYGGGLSSPAFQQN SGYPAQQPPSTLGVPFPSSAPSGYAPAACSPSYGPSQYYPLGQSEGDGGYFHPSSYGAQL GGLSDGYGAGGAGPGPYPPQHPPYGNEQTASFAPAYADLLSEDKETPCPSEPNTPTARTF DWMKVKRNPPKTAKVSEPGLGSPSGLRTNFTTRQLTELEKEFHFNKYLSRARRVEIAATL ELNETQVKIWFQNRRMKQKKREREEGRVPPAPPGCPKEAAGDASDQSTCTSPEASPSSVT S*