>HNMT_ENST00000410115 MASSMRSLFSDHGKYVESFRRFLNHSTEHQCMQEFMDKKLPGIIGRIGDTKSEIKILSIG GGAGEIDLQILSKVQAQYPGVCINNEVVEPSAEQIAKYKELVAKTSNLENVKFAWHKETS SEYQSRMLEKKELQKWDFIHMIQMLYYVKDIPATLKFFHSLLGTNAKMLIIVVSGSSGWD KLWKKYGSRFPQDDLCQYITSDDLTQMLDNLGLKYECYDLLSTMDISDCFIDGNENGDLL WDFLTETCNFNATAPPDLRAELGKDLQEPEFSAKKEGKVLFNNTLSFIVIEA*