>HNMT MASSMRSLFSDHGKYVESFRRFLNHSTEHQCMQEFMDKKLPGIIGRIGDTKSEIKILSIG GGAGEIDLQILSKVQAQYPGVCINNEVVEPSAEQIAKYKELVAKTSNLENVKFAWHKETS SEYQSRMLEKKELQKWDFIHMIQMLYYVKDIPATLKFFHSLLGTNAKMLIIVVSGSSGWD KLWKKYGSRFPQDDLCQYITSDDLTQMLDNLGLKYECYDLLSTMDISDCFIDGNENGDLL WDFLTETCNFNATAPPDLRAELGKDLQEPEFSAKKEGKVLFNNTLSFIVIEA*