>HMGCLL1 MGNVPSAVKHCLSYQQLLREHLWIGDSVAGALDPAQTSLLTNLHCFQPDVSGFSVSLAGT VACIHWETSQLSGLPEFVKIVEVGPRDGLQNEKVIVPTDIKIEFINRLSQTGLSVIEVTS FVSSRWVPQMADHTEVMKGIHQYPGVRYPVLTPNLQGFHHAVAAGATEISVFGAASESFS KKNINCSIEESMGKFEEVVKSARHMNIPARGYVSCALGCPYEGSITPQKVTEVSKRLYGM GCYEISLGDTIGVGTPGSMKRMLESVMKEIPPGALAVHCHDTYGQALANILTALQMGINV VDSAVSGLGGCPYAKGASGNVATEDLIYMLNGLGLNTGVNLYKVMEAGDFICKAVNKTTN SKVAQASFNA*