>HHAT MSLGLGSAERGVLGTRGARERCRRRRPGQPGEHEEELDQEFELETDTLFGGLKKDATDFE WSFWMEWGKQWLVWLLLGHMVVSQMATLLARKHRPWILMLYGMWACWCVLGTPGVAMVLL HTTISFCVAQFRSQLLTWLCSLLLLSTLRLQGVEEVKRRWYKTENEYYLLQFTLTVRCLY YTSFSLELCWQQLPAASTSYSFPWMLAYVFYYPVLHNGPILSFSEFIKQMQQQEHDSLKA SLCVLALGLGRLLCWWWLAELMAHLMYMHAIYSSIPLLETVSCWTLGGLALAQVLFFYVK YLVLFGVPALLMRLDGLTPPALPRCVSTMFSFTGMWRYFDVGLHNFLIRYVYIPVGGSQH GLLGTLFSTAMTFAFVSYWHGGYDYLWCWAALNWLGVTVENGVRRLVETPCIQDSLARYF SPQARRRFHAALASCSTSMLILSNLVFLGGNEVGKTYWNRIFIQGWPWVTLSVLGFLYCY SHVGIAWAQTYATD*