>HDAC8_ENST00000439122 MEEPEEPADSGQSLVPVYIYSPEYVSMCDSLAKIPKRASMVHSLIEAYALHKQMRIVKPK VASMEEMATFHTDAYLQHLQKVSQEGDDDHPDSIEYGLGYDCPATEGIFDYAAAIGGATI TAAQCLIDGMCKVAINWSGGWHHAKKDEASGFCYLNDAVLGILRLRRKFERILYVDLDLH HGDGVEDAFSFTSKVMTVSLHKFSPGFFPGTGDVSDVGLGKGRYYSVNVPIQDGIQDEKY YQICERYEPPAPNPGL*