>HDAC8 MEEPEEPADSGQSLVPVYIYSPEYVSMCDSLAKIPKRASMVHSLIEAYALHKQMRIVKPK VASMEEMATFHTDAYLQHLQKVSQEGDDDHPDSIEYGLGYDCPATEGIFDYAAAIGGATI TAAQCLIDGMCKVAINWSGGWHHAKKDEASGFCYLNDAVLGILRLRRKFERILYVDLDLH HGDGVEDAFSFTSKVMTVSLHKFSPGFFPGTGDVSDVGLGKGRYYSVNVPIQDGIQDEKY YQICESVLKEVYQAFNPKAVVLQLGADTIAGDPMCSFNMTPVGIGKCLKYILQWQLATLI LGGGGYNLANTARCWTYLTGVILGKTLSSEIPDHEFFTAYGPDYVLEITPSCRPDRNEPH RIQQILNYIKGNLKHVV*