>HAS3 MPVQLTTALRVVGTSLFALAVLGGILAAYVTGYQFIHTEKHYLSFGLYGAILGLHLLIQS LFAFLEHRRMRRAGQALKLPSPRRGSVALCIAAYQEDPDYLRKCLRSAQRISFPDLKVVM VVDGNRQEDAYMLDIFHEVLGGTEQAGFFVWRSNFHEAGEGETEASLQEGMDRVRDVVRA STFSCIMQKWGGKREVMYTAFKALGDSVDYIQVCDSDTVLDPACTIEMLRVLEEDPQVGG VGGDVQILNKYDSWISFLSSVRYWMAFNVERACQSYFGCVQCISGPLGMYRNSLLQQFLE DWYHQKFLGSKCSFGDDRHLTNRVLSLGYRTKYTARSKCLTETPTKYLRWLNQQTRWSKS YFREWLYNSLWFHKHHLWMTYESVVTGFFPFFLIATVIQLFYRGRIWNILLFLLTVQLVG IIKATYACFLRGNAEMIFMSLYSLLYMSSLLPAKIFAIATINKSGWGTSGRKTIVVNFIG LIPVSIWVAVLLGGLAYTAYCQDLFSETELAFLVSGAILYGCYWVALLMLYLAIIARRCG KKPEQYSLAFAEV*