>HAS2 MHCERFLCILRIIGTTLFGVSLLLGITAAYIVGYQFIQTDNYYFSFGLYGAFLASHLIIQ SLFAFLEHRKMKKSLETPIKLNKTVALCIAAYQEDPDYLRKCLQSVKRLTYPGIKVVMVI DGNSEDDLYMMDIFSEVMGRDKSATYIWKNNFHEKGPGETDESHKESSQHVTQLVLSNKS ICIMQKWGGKREVMYTAFRALGRSVDYVQVCDSDTMLDPASSVEMVKVLEEDPMVGGVGG DVQILNKYDSWISFLSSVRYWMAFNIERACQSYFGCVQCISGPLGMYRNSLLHEFVEDWY NQEFMGNQCSFGDDRHLTNRVLSLGYATKYTARSKCLTETPIEYLRWLNQQTRWSKSYFR EWLYNAMWFHKHHLWMTYEAIITGFFPFFLIATVIQLFYRGKIWNILLFLLTVQLVGLIK SSFASCLRGNIVMVFMSLYSVLYMSSLLPAKMFAIATINKAGWGTSGRKTIVVNFIGLIP VSVWFTILLGGVIFTIYKESKRPFSESKQTVLIVGTLLYACYWVMLLTLYVVLINKCGRR KKGQQYDMVLDV*