>HACD4 MGPLALPAWLQPRYRKNAYLFIYYLIQFCGHSWIFTNMTVRFFSFGKDSMVDTFYAIGLV MRLCQSVSLLELLHIYVGIESNHLLPRFLQLTERIIILFVVITSQEEVQEKYVVCVLFVF WNLLDMVRYTYSMLSVIGISYAVLTWLSQTLWMPIYPLCVLAEAFAIYQSLPYFESFGTY STKLPFDLSIYFPYVLKIYLMMLFIGMYFTYSHLYSERRDILGIFPIKKKKM*