>GYPB_ENST00000429670 MYGKIIFVLLLSEIVSISALSTTEVAMHTSTSSSVTKSYISSQTNGETGQLVHRFTVPVF AD*