>GRB2 MEAIAKYDFKATADDELSFKRGDILKVLNEECDQNWYKAELNGKDGFIPKNYIEMKPHPW FFGKIPRAKAEEMLSKQRHDGAFLIRESESAPGDFSLSVKFGNDVQHFKVLRDGAGKYFL WVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRG DFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNV*