>GPX2_ENST00000612794 MAFIAKSFYDLSAISLDGEKVDFNTFRGRAVLIENVASLGTTTRDFTQLNELQCRFPRRL VVLGFPCNQFGHQENCQNEEILNSLKYVRPGGGYQPTFTLVQKCEVNGQNEHPVFAYLKD KLPYPYDDPFSLMTDPKLIIWSPVRRSDVAWNFEKFLIGPEGEPFRRYSRTFPTINIEPD IKRLLKVAI*