>GPR137B MRPERPRPRGSAPGPMETPPWDPARNDSLPPTLTPAVPPYVKLGLTVVYTVFYALLFVFI YVQLWLVLRYRHKRLSYQSVFLFLCLFWASLRTVLFSFYFKDFVAANSLSPFVFWLLYCF PVCLQFFTLTLMNLYFTQVIFKAKSKYSPELLKYRLPLYLASLFISLVFLLVNLTCAVLV KTGNWERKVIVSVRVAINDTLFVLCAVSLSICLYKISKMSLANIYLESKGSSVCQVTAIG VTVILLYTSRACYNLFILSFSQNKSVHSFDYDWYNVSDQADLKNQLGDAGYVLFGVVLFV WELLPTTLVVYFFRVRNPTKDLTNPGMVPSHGFSPRSYFFDNPRRYDSDDDLAWNIAPQG LQGGFAPDYYDWGQQTNSFLAQAGTLQDSTLDPDKPSLG*