>GOT1 MAPPSVFAEVPQAQPVLVFKLTADFREDPDPRKVNLGVGAYRTDDCHPWVLPVVKKVEQK IANDNSLNHEYLPILGLAEFRSCASRLALGDDSPALKEKRVGGVQSLGGTGALRIGADFL ARWYNGTNNKNTPVYVSSPTWENHNAVFSAAGFKDIRSYRYWDAEKRGLDLQGFLNDLEN APEFSIVVLHACAHNPTGIDPTPEQWKQIASVMKHRFLFPFFDSAYQGFASGNLERDAWA IRYFVSEGFEFFCAQSFSKNFGLYNERVGNLTVVGKEPESILQVLSQMEKIVRITWSNPP AQGARIVASTLSNPELFEEWTGNVKTMADRILTMRSELRARLEALKTPGTWNHITDQIGM FSFTGLNPKQVEYLVNEKHIYLLPSGRINVSGLTTKNLDYVATSIHEAVTKIQ*