>GNS_ENST00000418919 MDNYLLLQTPLKKTKALIGEMGMTFSSAYVPSALCCPSRASILTGKYPHNHHVVNNTLEG NCSSKSWQKIQEPNTFPAILRSMCGYQTFFAGKYLNEYGAPDAGGLEHVPLGWSYWYALE KNSKYYNYTLSINGKARKHGENYSVDYLTDVLANVSLDFLDYKSNFEPFFMMIATPAPHS PWTAAPQYQKAFQNVFAPRNKNFNIHGTNKHWLIRQAKTPMTNSSIQFLDNAFRKRWQTL LSVDDLVEKLVKRLEFTGELNNTYIFYTSDNGYHTGQFSLPIDKRQLYEFDIKVPLLVRG PGIKPNQTSKMLVANIDLGPTILDIAGYDLNKTQMDGMSLLPILRGASNLTWRSDVLVEY QGEGRNVTDPTCPSLSPGVSQCFPDCVCEDAYNNTYACVRTMSALWNLQYCEFDDQEVFV EVYNLTADPDQITNIAKTIDPELLGKMNYRLMMLQSCSGPTCRTPGVFDPGYRFDPRLMF SNRGSVRTRRFSKHLL*