>GMDS MAHAPARCPSARGSGDGEMGKPRNVALITGITGQDGSYLAEFLLEKGYEVHGIVRRSSSF NTGRIEHLYKNPQAHIEGNMKLHYGDLTDSTCLVKIINEVKPTEIYNLGAQSHVKISFDL AEYTADVDGVGTLRLLDAVKTCGLINSVKFYQASTSELYGKVQEIPQKETTPFYPRSPYG AAKLYAYWIVVNFREAYNLFAVNGILFNHESPRRGANFVTRKISRSVAKIYLGQLECFSL GNLDAKRDWGHAKDYVEAMWLMLQNDEPEDFVIATGEVHSVREFVEKSFLHIGKTIVWEG KNENEVGRCKETGKVHVTVDLKYYRPTEVDFLQGDCTKAKQKLNWKPRVAFDELVREMVH ADVELMRTNPNA*