>GLYATL2 MLVLHNSQKLQILYKSLEKSIPESIKVYGAIFNIKDKNPFNMEVLVDAWPDYQIVITRPQ KQEMKDDQDHYTNTYHIFTKAPDKLEEVLSYSNVISWEQTLQIQGCQEGLDEAIRKVATS KSVQVDYMKTILFIPELPKKHKTSSNDKMELFEVDDDNKEGNFSNMFLDASHAGLVNEHW AFGKNERSLKYIERCLQDFLGFGVLGPEGQLVSWIVMEQSCELRMGYTVPKYRHQGNMLQ IGYHLEKYLSQKEIPFYFHVADNNEKSLQALNNLGFKICPCGWHQWKCTPKKYC*