>GLYAT MMLPLQGAQMLQMLEKSLRKSLPASLKVYGTVFHINHGNPFNLKAVVDKWPDFNTVVVCP QEQDMTDDLDHYTNTYQIYSKDPQNCQEFLGSPELINWKQHLQIQSSQPSLNEAIQNLAA IKSFKVKQTQRILYMAAETAKELTPFLLKSKILSPNGGKPKAINQEMFKLSSMDVTHAHL VNKFWHFGGNERSQRFIERCIQTFPTCCLLGPEGTPVCWDLMDQTGEMRMAGTLPEYRLH GLVTYVIYSHAQKLGKLGFPVYSHVDYSNEAMQKMSYTLQHVPIPRSWNQWNCVPL*