>GJC1 MSWSFLTRLLEEIHNHSTFVGKIWLTVLIVFRIVLTAVGGESIYYDEQSKFVCNTEQPGC ENVCYDAFAPLSHVRFWVFQIILVATPSVMYLGYAIHKIAKMEHGEADKKAARSKPYAMR WKQHRALEETEEDNEEDPMMYPEMELESDKENKEQSQPKPKHDGRRRIREDGLMKIYVLQ LLARTVFEVGFLIGQYFLYGFQVHPFYVCSRLPCPHKIDCFISRPTEKTIFLLIMYGVTG LCLLLNIWEMLHLGFGTIRDSLNSKRRELEDPGAYNYPFTWNTPSAPPGYNIAVKPDQIQ YTELSNAKIAYKQNKANTAQEQQYGSHEENLPADLEALQREIRMAQERLDLAVQAYSHQN NPHGPREKKAKVGSKAGSNKSTASSKSGDGKTSVWI*