>GJB6 MDWGTLHTFIGGVNKHSTSIGKVWITVIFIFRVMILVVAAQEVWGDEQEDFVCNTLQPGC KNVCYDHFFPVSHIRLWALQLIFVSTPALLVAMHVAYYRHETTRKFRRGEKRNDFKDIED IKKQKVRIEGSLWWTYTSSIFFRIIFEAAFMYVFYFLYNGYHLPWVLKCGIDPCPNLVDC FISRPTEKTVFTIFMISASVICMLLNVAELCYLLLKVCFRRSKRAQTQKNHPNHALKESK QNEMNELISDSGQNAITGFPS*