>GJA5 MGDWSFLGNFLEEVHKHSTVVGKVWLTVLFIFRMLVLGTAAESSWGDEQADFRCDTIQPG CQNVCYDQAFPISHIRYWVLQIIFVSTPSLVYMGHAMHTVRMQEKRKLREAERAKEVRGS GSYEYPVAEKAELSCWEEGNGRIALQGTLLNTYVCSILIRTTMEVGFIVGQYFIYGIFLT TLHVCRRSPCPHPVNCYVSRPTEKNVFIVFMLAVAALSLLLSLAELYHLGWKKIRQRFVK PRQHMAKCQLSGPSVGIVQSCTPPPDFNQCLENGPGGKFFNPFSNNMASQQNTDNLVTEQ VRGQEQTPGEGFIQVRYGQKPEVPNGVSPGHRLPHGYHSDKRRLSKASSKARSDDLSV*