>GCSH MALRVVRSVRALLCTLRAVPSPAAPCPPRPWQLGVGAVRTLRTGPALLSVRKFTEKHEWV TTENGIGTVGISNFAQEALGDVVYCSLPEVGTKLNKQDEFGALESVKAASELYSPLSGEV TEINEALAENPGLVNKSCYEDGWLIKMTLSNPSELDELMSEEAYEKYIKSIEE*