>GCNT1 MLRTLLRRRLFSYPTKYYFMVLVLSLITFSVLRIHQKPEFVSVRHLELAGENPSSDINCT KVLQGDVNEIQKVKLEILTVKFKKRPRWTPDDYINMTSDCSSFIKRRKYIVEPLSKEEAE FPIAYSIVVHHKIEMLDRLLRAIYMPQNFYCIHVDTKSEDSYLAAVMGIASCFSNVFVAS RLESVVYASWSRVQADLNCMKDLYAMSANWKYLINLCGMDFPIKTNLEIVRKLKLLMGEN NLETERMPSHKEERWKKRYEVVNGKLTNTGTVKMLPPLETPLFSGSAYFVVSREYVGYVL QNEKIQKLMEWAQDTYSPDEYLWATIQRIPEVPGSLPASHKYDLSDMQAVARFVKWQYFE GDVSKGAPYPPCDGVHVRSVCIFGAGDLNWMLRKHHLFANKFDVDVDLFAIQCLDEHLRH KALETLKH*