>GBE1 MAAPMTPAARPEDYEAALNAALADVPELARLLEIDPYLKPYAVDFQRRYKQFSQILKNIG ENEGGIDKFSRGYESFGVHRCADGGLYCKEWAPGAEGVFLTGDFNGWNPFSYPYKKLDYG KWELYIPPKQNKSVLVPHGSKLKVVITSKSGEILYRISPWAKYVVREGDNVNYDWIHWDP EHSYEFKHSRPKKPRSLRIYESHVGISSHEGKVASYKHFTCNVLPRIKGLGYNCIQLMAI MEHAYYASFGYQITSFFAASSRYGTPEELQELVDTAHSMGIIVLLDVVHSHASKNSADGL NMFDGTDSCYFHSGPRGTHDLWDSRLFAYSSWEILRFLLSNIRWWLEEYRFDGFRFDGVT SMLYHHHGVGQGFSGDYSEYFGLQVDEDALTYLMLANHLVHTLCPDSITIAEDVSGMPAL CSPISQGGGGFDYRLAMAIPDKWIQLLKEFKDEDWNMGDIVYTLTNRRYLEKCIAYAESH DQALVGDKSLAFWLMDAEMYTNMSVLTPFTPVIDRGIQLHKMIRLITHGLGGEGYLNFMG NEFGHPEWLDFPRKGNNESYHYARRQFHLTDDDLLRYKFLNNFDRDMNRLEERYGWLAAP QAYVSEKHEGNKIIAFERAGLLFIFNFHPSKSYTDYRVGTALPGKFKIVLDSDAAEYGGH QRLDHSTDFFSEAFEHNGRPYSLLVYIPSRVALILQNVDLPN*