>GABRG2_ENST00000640574 MYVNSIGPVNAINMEYTIDIFFAQTWYDRRLKFNSTIKVLRLNSNMVGKIWIPDTFFRNS KKADAHWITTPNRMLRIWNDGRVLYTLRLTIDAECQLQLHNFPMDEHSCPLEFSSYGYPR EEIVYQWKRSSVEVGDTRSWRLYQFSFVGLRNTTEVVKTTSGDYVVMSVYFDLSRRMGYF TIQTYIPCTLIVVLSWVSFWINKDAVPARTSLGITTVLTMTTLSTIARKSLPKVSYVTAM DLFVSVCFIFVFSALVEYGTLHYFVSNRKPSKDKDKKKKNPVCIIFHWHH*