>GABRG2_ENST00000639975 MTVWILLLLSLYPGFTSQKSDDDYEDYASNKTWVLTPKVPEGDVTVILNNLLEGYDNKLR PDIGVKPTLIHTDMYVNSIGPVNAINMEYTIDIFFAQTWYDRRLKFNSTIKVLRLNSNMV GKIWIPDTFFRNSKKADAHWITTPNRMLRIWNDGRVLYTLRLTIDAECQLQLHNFPMDEH SCPLEFSSYGYPREEIVYQWKRSSVEVGDTRSWRLYQFSFVGLRNTTEVVKTTSGDYVVM SVYFDLSRRMGYFTIQTYIPCTLIVVLSWVSFWINKDAVPARTSLGITTVLTMTTLSTIA RKSLPKVSYVTAMDLFVSVCFIFVFSALVEYGTLHYFVSNRKPSKDKDKKKKNPAPTIDI RPRSATIQMNNATHLQERDEEYGYECLDGKDCASFFCCFEDCRTGAWRHGRIHIRIAKMD SYARIFFPTAFCLFNLVYWVSYLYL*