>GABRG2_ENST00000639384 MSSPNIWSTGSSVYSTPVFSQKMTVWILLLLSLYPGFTSQKSDDDYEDYASNKTWVLTPK VPEGDVTVILNNLLEGYDNKLRPDIGVKPTLIHTDMYVNSIGPVNAINMEYTIDIFFAQT WYDRRLKFNSTIKVLRLNSNMVGKIWIPDTFFRNSKKADAHWITTPNRMLRIWNDGRVLY TLRLTIDAECQLQLHNFPMDEHSCPLEFSSYGYPREEIVYQWKRSSVEVGDTRSWRLYQF SFVGLRNTTEVVKTTSGDYVVMSVYFDLSRRMGYFTIQTYIPCTLIVVLSWVSFWINKDA VPARTSLGITTVLTMTTLSTIARKSLPKVSYVTAMDLFVSVCFIFVFSALVEYGTLHYFV SNRKPSKDKDKKKKNPLLRMFSFKV*